ข่าวสาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

2023-02-06 14:29 : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุน  โดย Download พร้อมจัดทำเอกสาร ดังนี้
 
 


เอกสารแนบ : -
2023-02-16 15:47 : ขอ Username และ Password ใหม่ ด้วยตนเอง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เอกสารแนบ : -
2023-02-06 14:30 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบนมือถือคุณ

         สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สามารถตรวจสอบเงินสะสมผลประโยชน์เงินสะสม รวมทั้งเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยโหลด app K-My  PVD  ไว้บนมือถือคุณ
การเข้าใช้งาน/ขอรหัสผู้ใช้งานใหม่/ลืมรหัสผ่าน
เข้าลิงค์ https://k-pvdmember.kasikornasset.com/pvdmember/Security/SEC_M_001.aspx
รหัสนายจ้าง 5067
 


เอกสารแนบ : -
2023-02-06 14:31 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อความ


เอกสารแนบ : -
ทั้งหมด รายการ : หน้า : 1 [ 2 ] >>